Към всички изложби

Blazon ANTI-Blazon / Регина Далкалъчева

17 окт., 2023 - 31 окт., 2023

 

През втората половина на октомври галерия-книжарница София Прес представя „Blazon ANTI-Blazon“ /Жената-кукла и в крайна сметка – играчка/,
изложба на серия дигитални графики, както и две арт книги-обекти с алтернативна пространствена форма, реализирани като уникати, на Регина Далкалъчева.

Blazon е поетичен стил, чието название произхожда от хералдическия термин „Blason“, означаващ кодифицирано описание на герб или самия герб, а в литературата представлява словесен знаков образ, изграден чрез метафорично описание на сведени до хералдически признак разчленени части от тялото на жена.

Литературният Blazon-модел сравнява части от женското тяло със скъпоценни камъни, небесни тела, природни феномени и други красиви и редки, но винаги неодушевени предмети. Списъкът с атрибути прилича на списък със съставки на готварска рецепта, която разглежда и превръща жената в обект, предназначен за физическа консумация. Появилото се като поетична практика опредметяване на женската същност и конституирането ù единствено като материално съдържание поражда днес негативни смислови конотации и реакции, определящи го като сексуален фетишизъм, форма на физическа обсесия, словесен онанизъм и пр.

В своята авторска концепция за серията графики „Blazon ANTI-Blazon“ художничката използва исторически утвърдения Blazon-модел и разполага поредицата женски „портретни образи“ в характерното за него опредметяване и духовно обезличаване на жената, но го заменя с изцяло новия и произтичащ от съвременния Barbie-контекст иконичен знак на еротичната представа за нея – бездушно застинала силикинова манекенка от бутикова витрина, чиято несъществуваща собствена идентичност е заместена от презентирания моден брандинг. Отново жената представлява единствено телесна подложка, чието съдържание се променя от приложените спрямо нея потребителски определени и маркетингово доминирани трансформации (интервенции). Припознаването на визуалната стратегия на бранда като идентитет изключва потребността от себепознаване, себеизява и детерминиране на личността. Индивидът в ролята на манекен или манекенът с претенция за индивид – лишен от екзистенциална същност, придобил поредната си сезонна идентичност чрез употребата на определена фирмена (политическа, социална или обществена) марка.

Подмяната на установения Blazon-модел с днешното му Barbie-подобие осъществява контекстуален паралел, който доказва липсата на случила се във времето промяна в масовата социално и обществено наложена представа за жената. Както Blazon-предшественичката си и витринната манекенка представлява компилативен сбор от физически характеристики, имащ за цел да синтезира обобщаващ хералдически знак, герб на идеалната, но същевременно анонимна женска красота. И в двата случая поставената цел остава изцяло формална и поради това неосъществима – заради липсата на духовен полъх, който да оживи така старателно обследваната и съградена плът.

***

Kонцептуална платформа на художественотворческия проект „Blazon ANTI-Blazon“ възниква още през 2012 г. във връзка с участието на Регина Далкалъчева в международния конкурс „Artist in Residence“, провеждан от Kulturreferat der Landeshauptstadt München, Мюнхен. Проектът е отличен с награда – арт стипендия и творчески престой във Villa Waldberta, Фелдафинг, Германия. В рамките на последвалото в годините развитие на проекта художничката създава серия от 45 броя подбрани графични произведения (2012-2022 г.), арт книга „Blazon ANTI-Blazon“ с неконвенционална пространствена форма и материалност, която е реализирана в лимитиран авторски тираж (2022 г.) и четири арт книги-обекти (2023 г.).

 

Повече информация за художничката:

 

Доц. д-р Р е г и н а В а н ч о в а Д а л к а л ъ ч е в а

преподава илюстрация, арт книга и експериментални авторски издания в катедра „Книга, илюстрация, печатна графика“ на Националната художествена академия в София.
Дипломира се като магистър в Национална художествена академия, София, специалност „Илюстрация и художествено оформление на книгата“. Реализира следдипломна специализация „Реклама и визуална комуникация“ в Академията за приложно изкуство, Виена, Австрия. Сътрудник и многократен стипендиант на Международната библиотека за детско-юношеска литература (IJB /Munich) и на Културния реферат на гр. Мюнхен, Германия. Работи в областта на художествената илюстрация, арт книгата, независимите авторски издания, дигиталната графика.

Експериментира с изобразителните и смислови възможности на компютърно генерираното художествено изображение, авторската рисунка и алтернативните книжни форми. Като член на сдружението на мюнхенски художници GEDOK/Munich участва в множество арт проекти в Германия, включително и като съорганизатор и куратор. Реализира самостоятелни изложби в Германия (Мюнхен, Ерланген, Вайлер, Тутцинг, Фулда); Република Корея (Сеул); Швейцария (Санкт Гален, Луцерн, Базел). Участва в общи изложби в България, Германия, САЩ, Република Черна гора, Италия, Полша, Китай. Нейни арт книги са притежание на частни колекции в Германия, Австрия, Швейцария, Република Корея.

Допълнителна информация на интернет страницата:
http://www.nha.bg/bg/stranica/regina-vanchova-dalkalucheva-docent-d-r?fbclid=IwAR1BhkfKYKEP6pgIyCdmKTA_R8mSaQ1IPNey3JQMU61ve_VSdgPZTSLMYck 

Стани член Купи Билет
  • Дата: 17 окт., 2023 - 31 окт., 2023

Сайтът е създаден със съдействието на Национален фонд „Култура“.