АВТОРСКИ ПРАВА

Общи условия

Потребителите на интернет-страницата на Сдружение „АГЕНЦИЯ СОФИЯ ПРЕС“ нямат право да разпространяват, копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание (текстове и изображения) на страницата без изричното писмено разрешение на Сдружение „АГЕНЦИЯ СОФИЯ ПРЕС“.

Всички снимки и текстове в интернет-страницата на Сдружение „АГЕНЦИЯ СОФИЯ ПРЕС“ – http://www.sofiapressgallery.com  са авторски материали и са собственост на правоносителите им.

Галерията при Сдружение „АГЕНЦИЯ СОФИЯ ПРЕС“ предлага само авторски, оригинални и автентични произведения на изкуството, което удостоверява със сертификат.

Изнасяне на художествена творба извън страната:

Съгласно законодателството на Република България се изисква, изнасяните извън страната, произведения на изкуството да бъдат придружени от сертификат за износ. Този сертификат се издава от комисия при Националната художествена галерия. Срокът за издаването на сертификата е до 4 (четири) работни дни.

За неуредените от настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

Настоящият документ е създаден на 28 юни 2021 г.

 

Сайтът е създаден със съдействието на Национален фонд „Култура“.