Обратно към всички Събития

Премиера: „Достопаметности от небеса и адове“ – Емануел Сведенборг

сряда, 17/01/2024

Издателство „Захарий Стоянов“ и Фондация „Слово и дух“ представят книгата на шведския учен, философ, християнски мистик и теолог Емануел Сведенборг „Достопаметности от небеса и адове“.

 

Емануел Сведенборг е една от най-загадъчните и обвеяни в мистична мъгла световни личности – естественик, теософ, автор на редица пророчески видения. Поразителна е широтата на неговите духовни търсения, анатомията на човешкия мозък, механиката, металургията и пр., но най-значими са теософските му творби Arcana Coelestia I – VII, 1749 – 1756 („Небесни тайни“) и Vera Christiana Religio, 1771 („Истинната християнска религия“) и др.

Огромно е духовното му влияние върху цяла плеяда от световни писатели и духовници – достатъчно е да споменем Балзак, Гьоте, Уилям Блейк, Емерсън, Едгар Алън По, Бодлер, Достоевски, Уолт Уитман, Йейтс, Стриндберг, Бергман и пр.

„ДОСТОПАМЕТНОСТИ от небеса и адове“ поднася на българския читател непубликувани досега съчинения на Сведенборг благодарение на Фондация „СЛОВО И ДУХ“ и нейния ръководител адвокат Снежана Трендафилова.

Вера Ганчева беше подготвила за печат тази книга и Издателство “Захарий Стоянов”, съвместно с Фондация “СЛОВО И ДУХ”, сега изпълнява нейното духовно завещание.

  • Тип: Представяне на книга
  • Дата: 17/01/2024 - 17:30 - 19:00

Сайтът е създаден със съдействието на Национален фонд „Култура“.