Към всички изложби

Намеси / Изложба от лендарт пленер II

3 фев., 2022 - 17 фев., 2022

 

Изложба „Намеси“ e второ издание на лендарт пленер „Между пясък и пяна“ (2020) от проект „АRTел“ на катедра „Визуални изкуства“. Проектът е с ръководител гл. ас. д-р Красимира Дренска и се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд научни изследвания на Софийски университет.

Концепцията на пленера отново е обвързана с философията на Халил Джубран, но в това издание насоката са нарочните и видими художествени намеси. В изложбата от лендарт пленера участват: Анна Цоловска, Ана Милованович (Белградски университет), Александра Димитрова, Бисера Вълева, Венцислава Стоянова, докторант Виолета Апостолова, Васил Йончев, Карина Узунова, Любен Кулелиев, Марина Александрова, Орлин Дворянов, Цвета Петрова.

Когато коментира изкуството на ХХ в. на границата му с ХХI в., Димитър Димитров казва колко е важно да се отбележи, че става въпрос за „констативен субективизъм“ чрез „авторско присъствие като себеизразяване, като идеи и чувства“, което би могло да е характеристиката на арт-събитието – повод за изложбата. То срещна различни художествени концепции, като в това издание интересът към пърформънса беше подчертан. „Традиционните“ лендарт материали са повод за някои от участниците да се „намесят“ с монументални инсталации, например Орлин Дворянов, Любен Кулелиев, Цвета Петрова и Александра Димитрова. При други, като Венцислава Стоянова, акцентът е върху мислената и подготвена предварително намеса. Анна Цоловска използва структурите и възможностите на рисунките върху пясък като начало на творчески експерименти и визуални интерпретации. Бисера Вълева импровизира с природни материали, а намесите са почти ефимерни, синхронни с темата за съня, сънищата, събуждането и паралелната реалност. Ана Милованович е последователна в изразяването си като визуален артист със силна лична политическа позиция и отново се „намесва“ със злободневен пърформанс. Между пясъка и пяната на Южния плаж на Китен с подчертана персонална позиция и социално послание е реализираният пърформанс на Виолета Апостолова. Участниците, процесът и крайните им композиции бяха материалът за различни ракурси на фото и видео формите на Васил Йончев (филм „Мойри“).

Инсталациите, създадени по време на пленера „Между пясък и пяна“, напълно се отъждествяват с определението за лендарта като реакция спрямо прекалената комерсиализация на изкуството. И в това издание на художествения форум инсталациите и рисунките под въздействие на природните сили и импровизираните чужди намеси претърпяха промени. Но всъщност и такова съавторство е в контекста на поетиката на Джубран:

„Вечно крача по този бряг между пясък и пяна. Приливът ще изличи стъпките ми, вятърът ще отвее пяната… Ала морето и брегът ще пребъдат вовеки.“

Стани член Купи Билет
  • Дата: 3 фев., 2022 - 17 фев., 2022

Сайтът е създаден със съдействието на Национален фонд „Култура“.