Белег върху градската плът – Александра Иванова

20.00лв.

Категория:

Автор: Александра Иванова
Издателство:
Висше строително училище „Любен Каравелов” – София
Година на издаване: 2023
Корици: меки

 

„БЕЛЕГ ВЪРХУ ГРАДСКАТА ПЛЪТ“ с автор доц. д-р Александра Иванова е монография, в която няколко теми гавитират около въпрос, останал недоизказан повече от две десетилетия – съдбата на Мавзолея на Георги Димитров. Авторът представя студентски проекти, които интерпретират художествено или архитектурно заварената ситуация с учебна цел. Неизбежно, разгръщайки се, изследването се простира и до необходимата трансформация на градската среда в бъдеще чрез сравнение със сходни ситуации в различни държави, пътят, който е извървян от българските художествени среди, и обществените нагласи и потребности във времето.

В Първа глава на този труд е представен начинът, по който се ситуират съвременните политически мавзолеи във фокуса на обществените нагласи. За целта е направено проучване относно принадлежността, броя, географското местоположение, функциониране и състояние на политическите мавзолеи към момента. Втора глава разглежда художествените намерения и реализации на площадка „Мавзолей“ в периода 2000-2022 г. Във фокуса на главата попадат проведените от Столична община конкурси за временни художествени намеси, като опит на обществото да трансформира пространството на площадката на бившия Мавзолей чрез силата и специфичните механизми на изкуството. Трета глава представя методическа разработка към учебното съдържание на специалностите „Архитектура“ и „Дизайн“ във Висшето строително училище „Любен Каравелов“. Темата за разработване на архитектурна или художествена намеса на площадка „Мавзолей“ е разгледана в по-широкия контекст на изследването – как младото поколение архитекти и дизайнери откликва на въпросите, свързани с архитектурното наследство от социализма, колективната травма и нейното преработване чрез художествено-творчески процес.

Допълнителна информация

Тегло 200 гр