Радослав Нейчев – „Усещане за река”

Пейзажната живопис не е непременно пресъздаване на натурата, а по-скоро нещо, което конструирано от части на самата репрезентация или просто ехо от минали представи, предизвиква свое собствено преживяване. Съставено от самите наподобяващи фрагменти, то въздейства като цялостно преживяване на природата. Това се отнася особено за творбите, представени в изложбата „Усещане за река” на Радослав Нейчев, […]