Обратно към всички Събития

Премиера: „Пътища към добротата“ – Георги Н. Николов

понеделник, 24/04/2023

На 24 април 2023 г., понеделник, от 18 часа в галерия-книжарница „София Прес“ ще бъде представена новата книга на литературния критик Георги Н. НиколовПЪТИЩА КЪМ ДОБРОТАТА“.

„Целта на тези скромни страници е да покажат как се е развивала българската литература у нас и отчасти – в диаспората, през погледа на моята критическа мисъл от 2010 г. до наши дни. Всеки от разгледаните и включените тук автори е посвоему съвременен, самобитен, оригинален. С личен поглед върху предлагания сюжет от историческото минало на България през социално-политическите и естетически процеси сред народа ни в различно време и при различни обстоятелства и, разбира се, в поетичния си или белетристичен и есеистичен храм. Прави впечатление, че духовните процеси у нас, в това число и сред кипежа на художественото слово, се развиват динамично, многоцветно, с дълбоко разбиране на неговото въздействие върху обществото и върху отделния читател. Задълбочената мисъл на творците внимателно е отсявала значимото от маловажното, стойностното – от мимолетното, граждански значимото – от дребните щения на хорското множество. Перото им се е спирало, а няма съмнение, че това ще се случи и в бъдещото време, върху такива важни хоризонти на интерпретацията като националния патриотичен пантеон в миналото и сега; демографската криза и обусловената от нея емиграция; разделителната черта между града и селото, между „старите“ и новите поколения, моделирането на личността в ХХ и в новия ХХI век и пр. А също така: съизмеримостта на съвременна България с останалия свят и нейното движение напред и във възходяща проекция към върховете на европейските и световни ценности. Надявам се, че предложените и включените тук рецензии ще отговорят вярно на търсенето на читателите от различни възрасти, на техните тематични предпочитания и естетически критерии. И че ще се получи обратния очакван процес: отговорът на читателите към автора на включените тук текстове; доколко е успял и е бил верен в преценките и какво още е имал възможност да добави. Ще бъда признателен за всяко получено мнение и оценка на книгата. Те ще ми послужат и занапред в работата ми като литературен критик и историк, за което предварително благодаря…“ – Георги Н. Николов

Книгата е издание на Мултипринт – София и е реализирана с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

  • Тип: Представяне на книга
  • Дата: 24/04/2023 - 18:00 - 19:30

Сайтът е създаден със съдействието на Национален фонд „Култура“.