Войниците на Николай Златанов – Кайо

Текст към изложбата „Размяна на местата“. Николай Златанов – Кайо:   Една от любимите и популярни детски игри за всяко момче е играта на войници и почти всяко е мечтало да стане такъв, като порасне. Достойнствата, които би трябвало да притежава войникът, като смелост, чест, храброст, сила, привличат всяко момче, което е всъщност „бъдещ мъж […]